Délka pronájmu Cena za pronájem (Kč)
Vozík za kolo Croozer Kid for 1 (model 2010)*Střešní boxNosič kol-střešníNosič kol Clipper-závěsné zařízeníWeber Baby seat
1 den*250 805012040
4 dny + za každý další den 690 + 160310 + 80 180 + 30440 + 100 150 + 25
7 dní + za každý další den1090 + 150550 + 75270 + 30 700 + 90 200 + 20
14 dní + za každý další den2090 + 120 1070 + 70460 + 201260 + 80 270 + 20
Víkend - pátek - pondělí 490240140340 120
Vratná záloha 300012005001500 300
Poplatek za čištění

(jen při silném znečištění)

250000 0


Podmínky pronájmu:

- Složení zálohy dle ceníku a úhrada nájemného předem
- Předložení OP + dalšího dokladu (řidičský průkaz, pas)
- Trvalé bydliště v české republice
- První den zapůjčení se nezapočítává do celkové ceny za pronájem
- V případě poškození, je vrácená záloha krácena o náhradu škody
- Při silném znečištění věci je vrácená záloha krácena o poplatek za praní, čištění (vozíky za kolo)
kočárkový set cyklistický set joggingový set


Voz�ky za kolo zna�ky Croozer jsou v�robky vysok� kvality s n�padn� snadnou obsluhou, s nejvy���mi standardy bezpe�nosti a velkou rozmanitost� vyu�it�.

Uveden�m prvn�ch model� na trh v roce 2003 se staly CROOZERY nejprod�van�j��mi dětsk�mi př�věsy nejen v Evropě, ale i v U.S.A. a Kanadě. D�ky pětihvězdičkov�m v�sledkům testů bezpečnosti představuj� CROOZERY spolu s produkty CHARIOT celosvětovou �pičku v oboru.

D�ky syst�mu 3 v 1 se tak m��ete vydat na kole, proch�zet se, nebo se v�novat joggingu s d�t�tem, ani� byste pot�ebovali v�ce ko��rk� zab�raj�c�ch m�sto. Pro jeho velkou rozmanitost vyu�it� a mo�nosti slo�en� (111x73x29cm) je tak� vhodn� na Va�e v�lety, nebo dovolenou. Na dovolenou si tak nemus�te br�t koč�rek a Va�e v�lety pě�ky, nebo na kole se stanou snadněj��mi. Velk� kola zvy�uj� tak� pohodl� d�těte při překon�v�n� nerovnost� i při pě��ch v�letech, nezanedbateln� je sna��� ovladatelnost. Voz�k CROOZER Kid for 1(2) se skl�d� z dvoukolov�ho z�kladu (kabina s r�mem, bezpe�nostn�mi p�sy, potahem do ka�d�ho po�as�, parkovac� brzdou, madlem a dv�ma 20"koly) a v�bavy 3 v 1. Je ur�en pro d�ti do 6-ti let maxim�ln� v��ce 117cm a nosnosti do 35 kg.

Voz�k CROOZER Kid for 2 je ur�en pro 2 d�ti a maxim�ln� nosnost 45 kg

Pro d�ti do v�ku 10 m�s�c� je ur�ena bezpe�nostn� seda�ka Weber Baby Seat s t��bodov�m p�sem a up�nac�m popruhem pro v�echny voz�ky a p��v�sy
V�bavu 3 v 1 je tak mo�no pou��t jako: